Cấp trên thường giao việc cho cấp dưới. Để biết được những công việc nào mà bản thân đã giao cho nhân viên đã đến lịch cần thực hiện mà chưa hoàn thành, tính năng nhắc việc đã giao sẽ giúp cho người giao việc giải quyết vấn đề này.

Việc đã giao là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó đã giao cho người khác. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở việc đã giao

  • Nhắc việc đã giao

Trang chủ  – Màn hình công việc nhân viên hiển thị

Ví dụ: Nhân viên A có giao cho nhân viên khác 4 giao dịch

Giao dịch 1 giao cho nhân viên B có hạn hoàn thành là ngày 25/12/2017 có số ngày nhắc việc: 3 ngày, trạng thái chưa thực hiện

Giao dịch 2 giao cho nhân viên B có hạn hoàn thành là ngày 23/12/2017 có số ngày nhắc việc: 0 ngày, trạng thái đang thực hiện

Giao dịch 3 giao cho nhân viên C có hạn hoàn thành là ngày 20/12/2017 trạng thái chưa thực hiện

Giao dịch 4 giao cho nhân viên C có hạn hoàn thành là ngày 24/12/2017 có trạng thái đã hoàn thành.

Như vậy việc đã giao của nhân viên A ngày 23/12/2017 sẽ hiển thị tổng là 3

Quá hạn: 1 – Giao dịch 3, còn hạn: 2 – Giao dịch 1, và giao dịch 2. Khi nhấn vào chữ việc đã giao sẽ hiển thị ra tất cả công việc đã giao mà nhân viên được giao chưa hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.