Khi sử dụng phần mềm CrmViet trên trình duyệt Safari hoặc sử dụng các trình duyệt khác nhau trên Macbook một số màn hình bị vỡ không như nguyên trạng điều này xảy ra do các trình duyệt này không hỗ trợ đầy đủ nền tảng mà CrmViet sử dụng để lập trình. Tốt nhất là Quý khách nên sử dụng trình duyệt Chrome

Xem thêm bài viết  CrmViet sử dụng tốt nhất trên trình duyệt nào