Một chiến dịch Marketing phải được lên ý tưởng trước thời gian bắt đầu một khoảng thời gian, vì vậy có thể đến khi bắt đầu thực hiện thì sẽ có rất nhiều thay đổi cả về ý tưởng, mục tiêu, chi phí, doanh thu kì vọng,…Thay cho việc sửa chiến dịch thì người dùng có thể sử dụng tính năng xóa chiến dịch sau đó thêm mới chiến dịch khác thay th, như vậy sẽ giúp người dùng phân biệt được các chiến dịch rõ ràng hơn.

Có 2 cách để người dùng có thể xóa được chiến dịch:

Cách 1: Marketing – Chiến dịch – Nhấn chọn hành động sửa – Nhấn nút xóa.

Cách 2: Marketing – Chiến dịch – Nhấn tên chiến dịch – Nhấn nút sửa – Nhấn nút xóa.

Chú ý: Đối với những chiến dịch đã có khách hàng, nếu bạn muốn xóa chiến dịch đó thì sau bước nhấn nút xóa bạn cần thực hiện thêm bước xác nhận có xóa chiến dịch đó hay không ở màn hình thông báo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.