Khi công ty không còn nhập hàng hóa này nữa thì người dùng có thể tiến hành xóa bỏ giá nhập hàng hóa ra khỏi hệ thống.

Các bước thực hiện xóa như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Sản phầm -> Giá nhập hàng hóa.
  • Bước 2: Tại màn hình danh sách Click vào hành động Sửa tại các hàng hóa mong muốn.
  • Bước 3: Click button Xóa.
  • Bước 4: Màn hình hiển thị xá nhận xóa.

Nếu muốn xóa giái nhập hàng ra khỏi hệ thống -> Click Xóa.

Nếu không muốn xóa Click Trở Về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.