Chức năng xóa hợp đồng mua vào cho phép người dùng xóa thông tin trong hợp đồng mua vào theo mong muốn người dùng. Để xóa hợp đồng vua vào, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng mua vào

Bước 2: Nhấn chọn hợp đồng muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn chọn xác nhận

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.