Chức năng xóa khách hàng :  cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều khách hàng ra khỏi hệ thống.

Cách Thực Hiện  :

Xóa 1 khách hàng :   Người dùng kích chuột vào nút  cạnh mã khách hàng cần xóa rồi chọn  ” Sửa khách hàng ”  thì sẽ hiển thị màn hình dưới đây :


Người dùng xác nhân xóa bằng cách ấn vào  để xóa khách hàng ra khỏi hệ thống .

Xóa nhiều khách hàng : Người dùng kích chọn vào ô  cạnh Mã khách hàng  cần xóa sau đó chọn    rồi chọn ” Xóa khách hàng ”  như hình dưới :

Sau khi ấn nút ” Xóa khách hàng ” thì sẽ hiển thị màn hình sau rồi chọn nút “Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!