Chức năng xóa nhà cung cấp giúp người dùng xóa đi thông tin của nhà cung cấp.

Các bước thực hiện xóa nhà cung cấp:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.
  • Bước 2: Click vào tên của nhà cung cấp bất kì.

  • Bước 3: Click vào button sửa.

  • Bước 4: Click vào button Xóa.

  • Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận thông báo.

Nếu muốn xóa click vào button Xóa, nếu không muốn xóa click button Không.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !