Tính năng xuất báo cáo Ticket cho phép người dùng xuất ticket dưới dạng pdf, word hoặc excel theo tất cả trạng thái hoặc từng trạng thái một hoặc loại ticket. Từ báo cáo ticket người dùng biết được thông tin chi tiết của từng ticket, thời gian thực hiện ticket để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên.

  • Bước 1: Vào chức năng hỗ trợ -> Click vào button Ticket.

  • Bước 2: Tại giao diện -> Click vào button xuất báo cáo.

  • Bước 3: Click vào chọn trạng thái -> Chọn file xuất ra theo dạng nào.

Sau khi click chọn dạng xuất file thì các ticket sẽ đượcxuất ra theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.