Tính năng xuất báo cáo Ticket cho phép người dùng xuất ticket dưới dạng pdf, word hoặc excel theo tất cả trạng thái hoặc từng trạng thái một hoặc loại ticket. Từ báo cáo ticket người dùng biết được thông tin chi tiết của từng ticket, thời gian thực hiện ticket để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên.

Bước 1: Vào chức năng hỗ trợ > Chọn Ticket

Bước 2: Tại giao diện > Click vào button xuất báo cáo

Bước 3: Click vào chọn trạng thái > Chọn file xuất ra theo dạng nào

Sau khi click chọn dạng xuất file thì các ticket sẽ được xuất ra theo ý muốn của người dùng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.