Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Xuất khẩu cơ hội giúp người dùng có thể dễ dàng xuất một hoặc nhiều cơ hội trên hệ thống qua file excel

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội

B2: Chọn Xuất khẩu cơ hội

xuất khẩu cơ hội

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ