Xuất khẩu hàng hóa trong kho là cho phép người dùng xuất tất cả hàng hóa trong kho ra file excel theo mong muốn người dùng.

  • Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

  • Bước 2: Tại màn hình chính nhấn vào Chi tiết của đầu bản ghi kho hàng muốn xuất khẩu hàng hóa

  • Bước 3: Tại cửa sổ Chi tiết kho hàng, người dùng nhấn chọn Xuất khẩu hàng hóa để xuất khẩu hàng hóa có trong kho, file xuất ra sẽ có định dạng là excel

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.