Xuất khẩu khách hàng chiến dịch : Xuất danh sách khách hàng ra theo bản mẫu,sau đó người dùng có thể download về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết báo cáo việc có bao nhiêu khách hàng thực tế tham gia chiến dịch, bao nhiêu khách hàng đăng kí ảo.

Người dùng có thể xuất khẩu toàn bộ khách hàng hoặc xuất khẩu theo trạng thái hoặc theo khoảng thời gian mà khách hàng bắt đầu tham gia chiến dịch.

Các bước thực hiện xuất khẩu khách hàng:

Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch – Tích chọn trạng thái/nhập khoảng thời gian KH tham gia – Nhấn nút xuất khẩu khách hàng – Chọn định dạng văn bản muốn xuất (PDF,HTML, Excel).

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.