Khi khách hàng tìm kiếm đến website của người dùng  từ những nguồn trang khác nhau như google, facebook,… và chọn vào xem website, website đó phải chứa form đăng kí tham gia vào chiến dịch. Hành động ghé thăm và chưa cần đăng kí sẽ tham gian chiến dịch hay không thì hành động đó cũng sẽ được ghi nhận lại vào cột click trong module chiến dịch.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.