Giao dịch( công việc) là nơi quản lý các giao dịch của khách hàng, lịch sử giao dịch công việc trên hệ thống nhân viên, phân loại công việc theo quy trình quản lý công việc của từng doanh nghiệp. Phần mềm giúp các nhân viên lên kế hoạch làm việc trực tiếp cho từng khách hàng, chia sẻ công việc đến các thành viên liên quan, giao việc, nhận việc một cách dễ dàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ