Hợp đồng: Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội, đơn hàng . Hợp đồng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội, đơn hàng hoặc cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module hợp đồng.

Hợp đồng sẽ tính toán công nợ cho khách hàng, nếu trạng thái của hợp đồng có tính toán công nợ, tính doanh thu cho nhân viên, hoa hồng cho nhân viên.

Các báo cáo bán hàng đều liên quan đến hợp đồng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.