Tính năng phân quyền trên phần mềm CRMVIET giúp cho người dùng bảo mật dữ liệu, tránh bị mất thông tin khách hàng. Với quyền  “nhóm quyền”: Cho phép người dùng phân quyền cho cả phòng ban.

Thường admin và quản lý sẽ phân quyền “nhóm quyền”.

Các bước thực hiện phân quyền như sau:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Vào chức năng nhóm quyền:

  • Bước 2: Click vào hành động phân quyền tại nhóm quyền muốn phân quyền cho phòng ban:

  • Bước 3: Tích vào các ô  tại phòng ban muốn phân quyền:

  • Bước 4: Sau đó click vào button cập nhật.

Nhóm quyền vừa chọn sẽ được phân quyền cho phòng ban theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.