Tag: Email

Không gửi được Email
Danh mục: Lỗi và sự cố;

Nếu gặp sự cố không gửi được Email trên phần mềm CrmViet nguyên nhân chính có thể do việc thiết lập Email của hệ thống hoặc thiết lập Email cá nhân sai password. Cần kiểm tra lại đầy đủ các thông tin này Quý khách vui lòng vào Mở rộng –> Quản trị –> Tham […]

Hòm Thư (Email )
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Chức năng Hòm thư cho phép khách hàng Soạn thư,xem và quản lý các thư đã gửi từ CRM, Đã gửi thường, thư đến  hoặc thư rác trong hòm thư của mình . Bước 1: Người dùng vào tên người dùng->Hòm thư: Bước 2: Màn hình hiển thị:   Nếu có bất kỳ khó khăn nào […]