Tag: Email

Không gửi được Email

Nếu gặp sự cố không gửi được Email trên phần mềm CrmViet nguyên nhân chính có thể do việc thiết lập Email của hệ thống hoặc thiết lập Email cá nhân sai password. Cần kiểm tra lại đầy đủ các thông tin này Quý khách vui lòng vào Mở rộng –> Quản trị –> Tham […]

Hòm Thư (Email )

Hòm thư  : Chức năng Hòm thư cho phép khách hàng xem và quản lý các thư đã gửi  hoặc thư đến trong hòm thư của mình . Để xem thư  đã gửi đi  khách hàng ấn nút   hoặc xem các thư đến ấn nút  Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể […]