Tag: Tích hợp tổng đài ( Call Center )

Popup thông tin khi có gọi vào
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Khi khách hàng gọi vào, trên phần mềm sẽ hiển thị popup ở góc dưới bên phải, người dùng nhấn vào biểu tượng  để chấp nhận cuộc gọi, khi đó sẽ hiển thị popup để lưu giao dịch Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc […]

Lưu mô tả cuộc gọi
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Tính năng lưu mô tả cuộc gọi giúp người dùng note lại những thông tin trao đổi quan trọng, lưu nhanh giữa hai người. Khi khách hàng gọi vào, hoặc từ phần mềm gọi ra sẽ tạo ra một giao dịch thuộc loại giao dịch gọi điện tổng đài để lưu lại thông tin. Khi […]

Mô hình tích hợp tổng đài
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Mô hình tích hợp tổng đài là sự kết nối giữa 3 bên: nhà cung cấp CRM, nhà cung cấp tổng đài, nhà mạng. Gọi vào: Khi khách hàng gọi , nhà cung cấp tổng đài ePacific sẽ tiếp nhận cuộc gọi, check thông tin với nhà mạng nếu thỏa mãn trên phần mềm crm […]

Click2call
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Click2call là tính năng giúp cho người dùng có thể gọi điện trực tiếp trên phần mềm . Những tài khoản có phân quyền gọi ra, có thiết lập số máy lẻ, máy có kết nối micro sẽ có thể sử dụng tính năng này. Gọi ra:  Điền số điện thoại vào ô tìm kiếm […]

File ghi âm
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

File ghi âm lưu lại cuộc trò chuyện giữa 2 bên giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng, người quản lý có thể nghe lại cuộc trò chuyện, giúp kỹ năng của nhân viên chăm sóc khách hàng hoàn thiện hơn. Để nghe lại file ghi âm hoặc download file ghi âm về máy […]