Tag: User

Bật tắt tổng đài
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Với tính năng tích hợp tổng đài, CRMVIET cho phép người dùng nghe và nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET. Sau khi thiết lập tổng đài, để bật/ tắt tổng đài: Chọn  -> Chọn tắt tổng đài Chọn  -> Chọn bật tổng đài Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu […]

Không thấy được khách hàng của cấp dưới
Danh mục: Lỗi và sự cố;

Q: Tôi đã có Full quyền nhưng không thể nhìn thấy dữ liệu cấp dưới vì sao Có thể có Full quyền nhưng vẫn không thể nhìn thấy khách hàng. Việc quy định ai là cấp dưới của ai không phụ thuộc vào những quyền hạn người đó được thực hiện trên hệ thống mà […]