Tag: Quản trị

Quản lý người dùng

Quản lý người dùng là tính năng quản lý danh sách nhân viên có trên hệ thống, nhân viên thuộc phòng ban nào, có quyền là gì, có chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng là gì. Thêm mới nhân viên Xem hướng dẫn tại bài thêm mới nhân viên Phân quyền cho nhân viên Xem […]

Phân quyền cho nhân viên

Khi tạo mới tài khoản nhân viên, admin cần phân quyền cho các tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng khác nhau trên hệ thống Để phân quyền cho tài khoản của nhân viên, người dùng thao tác như sau: Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Mở rộng  – […]

Sự khác nhau giữa chủ sở hữu nhóm và Full quyền quản lí người dùng

Chủ sở hữu nhóm: Là người quản lí, có vị trí cao nhất so với các nhân viên khác trong cùng 1 phòng ban. Người chủ nhóm của phòng ban được phép nhìn thấy toàn bộ những dữ liệu nhập vào, xuất ra, dữ liệu được chỉnh sửa của những nhân viên thuộc dưới sự […]

Nhóm quyền

Nhóm quyền : Đây là các quyền mà người quản trị thiết lập, phân quyền cho từng nhóm người dùng sao cho phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm của từng nhóm người dùng. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho […]

Ý nghĩa chủ sở hữu nhóm

Chủ sở hữu nhóm: Là người đứng đầu trong nhóm đó, chịu trách nhiệm quản lí những nhân viên khác cùng trong nhóm đó, người chủ sở hữu nhóm có quyền nhìn thấy toàn bộ những khách hàng, giao dịch, hợp đồng, đơn hàng, phiếu nhập, phiếu xuất,.. của những nhân viên cấp dưới. Và […]

Lịch sử truy cập (Web History)

Lịch sử truy cập : Là module có chức năng lưu trữ thông tin truy cập của khách hàng vào trang website của công ty, giúp theo dõi để có thể biết nguồn thông tin khách hàng đến đâu, thời gian và thời điểm mà khách hàng truy cập vào website, từ khóa mà khách […]

Thông tin chi nhánh

Hiển thị thông tin các chi nhánh của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty Thêm mới chi nhánh: Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Thông tin chi nhánh -> Chọn Thêm mới Điền các thông […]

Thông tin công ty

Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Thông tin công ty Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục […]

Tỷ giá tiền tệ

Định nghĩa các loại tỷ giá tiền tệ trong hệ thống Thêm mới tỷ giá tiền tệ Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Tỷ giá tiền tệ -> Chọn Thêm mới Điền các thông tin về tiền tệ -> Chọn Lưu để lưu thông tin tiền tệ hoặc chọn Trở về để trở về trang […]

Tham số điểm thưởng

Tham số điểm thưởng là thiết lập các tham số điểm thưởng liên quan đến tặng điểm thưởng cho khách hàng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng. Thiết lập tham số điểm thưởng Mở rộng  – […]

Nhật ký truy cập hệ thống (Logs)

Nhật ký truy cập hệ thống (Logs) là nơi ghi lại các hành động thêm, sửa, xóa, nhập khẩu của các tài khoản trong hệ thống, giúp cho người quản lý có thể tra cứu lại các thông tin. Tìm kiếm lịch sửa truy cập Mở rộng  – Quản trị – Logs Nhật ký truy cập […]

Tham số hệ thống

Tham số hệ thống là nơi thiết lập các tham số dùng trong cả hệ thống: email, mã khách hàng, số ngày nhắc hết hạn hợp đồng, số ngày nhắc sinh nhật. Thiết lập tham số hệ thống Mở rộng  – Quản trị – Tham số hệ thống – Cập nhật – Màn hình thông tin […]