Tag: Cơ hội

Cơ hội sinh đơn hàng, hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Khi người dùng làm báo giá cho khách hàng, với những khách hàng tiềm năng người dùng có thể tạo cơ hội để dự báo số lượng hàng hóa khách hàng sẽ nhập. Từ cơ hôi, nếu khách hàng muốn đặt hàng hoặc làm hợp đồng, CrmViet cho phép người dùng có thể sinh đơn […]

Nhập khẩu cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại: nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Thay vì nhập trực tiếp từng cơ hội, tính năng Nhập khẩu cơ hội cho phép người dùng nhập […]

Xuất khẩu cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Xuất khẩu cơ hội giúp người dùng có thể dễ dàng xuất một hoặc nhiều cơ hội trên […]

Lịch sử cập nhật cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội thất bại để có các chiến lược phù hợp. Với tính năng lịch sử cập nhật cơ hội, người dùng sẽ biết được thời gian, người thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa trong module cơ hội. Truy cập […]

Lọc và tìm kiếm cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội thất bại để có các chiến lược phù hợp. Với tính năng lọc và tìm kiếm cơ hội, giúp người dùng tra cứu nhanh thông tin của hàng hóa trong cơ hội qua nhiều tiêu chí. B1: Trong phần tiêu […]

Search cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Để giúp người dùng nhanh chóng tìm được các cơ hội, CRMVIET cho phép người dùng search cơ hội theo nhiều tiêu chí. B1: Trong màn hình tiêu chí lọc cơ […]

Xóa cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Khi một cơ hội không còn hữu ích với người dùng nữa, có thể sử dụng tính năng xóa cơ hội. B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Ở phần […]

Sửa cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Sửa cơ hội là tính năng giúp người dùng thay đổi các thông tin, giai đoạn( đang trong giai đoạn quan tâm, đàm phán,…),… B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội […]

Thêm mới cơ hội
Danh mục: Kinh doanh;

Với tính năng Cơ hội giúp người dùng quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công của các đơn hàng. Đặc biệt, tính năng cơ hội giúp nhân viên kinh doanh đánh […]