Tag: Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi Web RTC

Lịch sử cuộc gọi Web RTC Khi người dùng đăng ký tổng đài Web RTC, truy cập lịch sử Web RTC sẽ biết được chi tiết các cuộc gọi: mã cuộc gọi, thời gian gọi, thời lượng, loại cuộc gọi, trạng thái, số gọi, số nghe, đối tượng, người thực hiện, file ghi âm – […]

Lịch sử cuộc gọi UCM

Lịch sử cuộc gọi UCM Khi người dùng đăng ký tổng đài UCM, truy cập lịch sử UCM sẽ biết được chi tiết các cuộc gọi: mã cuộc gọi, thời gian gọi, thời lượng, loại cuộc gọi, trạng thái, số gọi, số nghe, đối tượng, người thực hiện, file ghi âm – Loại cuộc gọi […]

Lọc cuộc gọi

Người dùng có thể tìm kiếm và lọc cuộc gọi theo một hoặc nhiều tiêu chí: tổng đài, số điện thoại, thời gian, cuộc gọi, đối tượng – Có thể lọc theo cuộc gọi vào, ra hoặc nội bộ: Cuộc gọi vào là cuộc gọi của khách hàng gọi đến, cuộc gọi ra là gọi […]