Tag: Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi Web RTC
Danh mục: Marketing;

Lịch sử cuộc gọi Web RTC Khi người dùng đăng ký tổng đài Web RTC, truy cập lịch sử Web RTC sẽ biết được chi tiết các cuộc gọi: mã cuộc gọi, thời gian gọi, thời lượng, loại cuộc gọi, trạng thái, số gọi, số nghe, đối tượng, người thực hiện, file ghi âm – […]

Lịch sử cuộc gọi UCM
Danh mục: Marketing;

Lịch sử cuộc gọi UCM Khi người dùng đăng ký tổng đài UCM, truy cập lịch sử UCM sẽ biết được chi tiết các cuộc gọi: mã cuộc gọi, thời gian gọi, thời lượng, loại cuộc gọi, trạng thái, số gọi, số nghe, đối tượng, người thực hiện, file ghi âm – Loại cuộc gọi […]

Lọc cuộc gọi
Danh mục: Marketing;

Người dùng có thể tìm kiếm và lọc cuộc gọi theo một hoặc nhiều tiêu chí: tổng đài, số điện thoại, thời gian, cuộc gọi, đối tượng – Có thể lọc theo cuộc gọi vào, ra hoặc nội bộ: Cuộc gọi vào là cuộc gọi của khách hàng gọi đến, cuộc gọi ra là gọi […]