Tag: Đơn hàng

Xóa đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Người dùng sử dụng đơn hàng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày […]

Sửa đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Người dùng sử dụng đơn hàng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày […]

Thêm mới đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng: Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Khi khách hàng có yêu cầu cần đặt đơn hàng mà […]

Phân biệt đơn hàng và hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng: Là module mà người dùng sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, […]

Ý nghĩa đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng :Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ […]

Người giao hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Người giao hàng là người thực hiện công việc vận chuyển hàng hóa, giao nhận hàng hóa đến tận tay khách hàng. Khi thêm mới đơn hàng có cột người giao hàng, người dùng có thể chọn người giao hàng đó hoặc không, khi đó người giao hàng sẽ nhìn thấy đơn hàng cùng những […]

Số lượng đặt trong đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng thường được dùng cho các đơn vị bán lẻ, không tính toán công nợ cho khách hàng hoặc đối với các đơn vị lưu lại số lượng đặt hàng hóa của khách hàng. Khi thêm mới đơn hàng bắt buộc có hàng hóa. Số lượng đặt trong đơn hàng có thể đáp ứng […]

Trạng thái của đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng thường dùng cho các đơn vị bán lẻ, không có tính toán công nợ. Trạng thái của đơn hàng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các đơn hàng. CrmViet mặc định sẵn 5 trạng thái đơn hàng: Chưa xác nhận, đã xác nhận, đã giao, đã hủy, trả về. Thay […]

Sinh hợp đồng từ đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng là những hàng hóa mà khách hàng yêu cầu đặt mà đơn vị kinh doanh có thể đáp ứng đủ số lượng hoặc không thể đáp ứng đủ số lượng. Hợp đồng là số hàng hóa đã thống nhất giữa 2 bên người mua hàng và bán hàng. Tính năng sinh hợp đồng […]

In đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng được tạo trên phần mềm, người giao hàng, khách hàng cần phiếu đơn hàng để soát lại các hàng hóa đã đặt, tính năng in đơn hàng giúp người dùng xuất ra được thông tin của khách hàng cùng số lượng hàng hóa. In đơn hàng Để in đơn hàng, người dùng thao […]

Lọc và tìm kiếm đơn hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Người dùng có thể tìm kiếm đơn hàng hoặc tra cứu thông tin hàng hóa có trong đơn hàng do nhân viên là người tạo hoặc nhân viên là người giao hàng, hoặc đơn hàng được người khác chia sẻ, hoặc đơn hàng của cấp dưới Tìm kiếm đơn hàng Người dùng có thể tìm […]