Người dùng sử dụng đơn hàng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày giờ giao, phương thức, hình thức thanh toán. Với các đơn hàng không sử dụng nữa, người dùng có thể xóa đơn hàng.

Cách xóa đơn hàng:

Chọn Bán hàng -> Chọn Đơn hàng -> Chọn đơn hàng cần xóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện -> Chọn Có để xóa đơn hàng hoặc chọn Không để không xóa đơn hàng

Xóa đơn hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.