Người dùng sử dụng đơn hàng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày giờ giao, phương thức, hình thức thanh toán.

Để sửa đơn hàng, thực hiện như sau:

Chọn Bán hàng -> Chọn Đơn hàng -> Chọn đơn hàng cần sửa -> Chọn sửa -> Sửa các thông tin cần thay đổi -> Chọn Cập nhật để lưu các thông tin thay đổi

Sửa đơn hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.