Tag: Hợp đồng

Tab tiến độ thanh toán trong hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Nhân viên kinh doanh A ký một hợp đồng bán 100 chiếc máy tính. Trong hợp đồng có thỏa thuận số tiền thanh toán sẽ được chia làm 2 lần, trả trước 50 % khi ký kết hợp đồng và trả 50% còn lại khi nhận được hàng. Tính năng tiến độ thanh toán trong […]

Tab thanh toán hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Nhân viên kinh doanh A ký được hợp đồng, khách hàng thanh toán tiền mặt cho nhân viên A. Nhân viên A sẽ cầm tiền mặt về đưa cho kế toán. Chính vì vậy tính năng tab thanh toán trong hợp đồng, giúp cho nhân viên A có thể tạo được thanh toán, khi kế […]

Tab khoản chi trong hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Khoản chi là những chi phí phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khoản chi sẽ sinh ra chi phí của hợp đồng dùng để tính toán công nợ của hợp đồng Khoản chi trong hợp đồng Để thêm khoản chi trong  hợp đồng người dùng thao tác như sau: Bán hàng – […]

Ý nghĩa các chỉ số trong hợp đồng (Giá trị hợp đồng, Tiền hàng, Tiền thuế, Chi phí, Đã thanh toán, Nợ)
Danh mục: Kinh doanh;

Giá trị hợp đồng: Là tổng số tiền khách hàng phải thanh toán. Giá trị hợp đồng có thể tự điền hoặc bằng tổng tổng số tiền hàng hóa + tiền thuế Tiền hàng: Là tổng số tiền hàng hóa có trong hợp đồng. Hợp đồng có thể có hàng hóa hoặc không có hàng […]

Hàng hóa trong hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Thêm mới hợp đồng có thể chọn hàng hóa hoặc không chọn hàng hóa. Các trường hàng hóa trong chi tiết hợp đồng có thể thiết lập hiển thị. Người dùng muốn thiết lập hiển thị các trường của hàng hóa trong hợp đồng, người dùng thao tác như sau: Cài đặt  – Thiết lập quy trình […]

Điểm thưởng trong hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Điểm thưởng trong hợp đồng được dùng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng. Người dùng cần thiết lập tham số điểm thưởng ở trong danh mục – Tham số điểm thưởng. Khi khách hàng thỏa […]

Sinh phiếu xuất từ hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Tính năng sinh phiếu xuất từ hợp đồng giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian, công sức, không cần tạo lại phiếu xuất với những hàng hóa có trong hợp đồng. Sinh phiếu xuất từ hợp đồng Để sinh phiếu xuất từ hợp đồng, người dùng thao tác như sau: Bán hàng – Hợp […]

Tìm kiếm hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng, hợp đồng được chia sẻ. Tìm kiếm hợp đồng Để tìm kiếm hợp đồng người dùng thao tác như ssau: Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Điền […]

Tra cứu hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Người dùng có thể tra cứu thông tin hàng hóa có trong hợp đồng do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng, hợp đồng được chia sẻ. Tra cứu hợp đồng Để tra cứu hợp đồng người dùng thao tác như sau: Bán hàng – […]

Lọc và tìm kiếm hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng hoặc tra cứu thông tin hàng hóa có trong hợp đồng do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng, hợp đồng được chia sẻ. Tìm kiếm hợp đồng Người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo […]

Thêm mới hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Đơn hàng không tính công nợ với khách hàng, hợp đồng có tính công nợ với khách hàng. Thêm mới hợp đồng Để thêm mới hợp đồng, người dùng thao tác như sau: Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Thêm mới – Chọn khách hàng, điền các trường bắt buộc (*)  – Nhấn […]

Hoa hồng trong hợp đồng
Danh mục: Kinh doanh;

Hoa hồng trong hợp đồng là số tiền mà chủ sở hữu hợp đồng sẽ nhận được khi ký kết được hợp đồng. Hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ hay không tính toán công nợ, nhân viên đều nhận được hoa hồng. Hoa hồng (%): điền số % hoa hồng nhận […]