Tag: Ticket

Quy trình chăm sóc khách hàng sau bán
Danh mục: Ứng dụng CRMVIET theo ngành nghề;

Mục đích: tạo các quy trình chăm sóc khách hàng tự động, xử lý ticket. *Cài đặt Automation Mục đích: thiết lập các hành động/ sự kiện/ thời gian như sinh nhật khách hàng , chăm sóc khách hành bằng các email/sms sẽ được tự động báo tới khách hàng hoặc liên hệ khách hàng. […]

Người tạo ticket và người thực hiện ticket
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn với khách hàng. Người tạo ticket là những người được cấp quyền tạo ticket. Các trạng thái của ticket: Chưa thực hiện, đang thực hiện, đang chờ, đã hoàn thành giúp người tạo ticket biết được trạng thái của công việc […]

Thời gian thực hiện ticket
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Thời gian thực hiện ticket gồm thời gian nhân viên thực hiện và thời gian chờ. Hình 1 Thời gian nhân viên thực hiện tính từ lúc chọn Thực hiện ticket đến lúc chọn Hoàn thành Thời gian chờ là khoảng thời gian từ lúc nhân viên chọn Chờ đến lúc tiếp tục thực hiện. […]

Ý nghĩa của ticket
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn với khách hàng. Ví dụ: Ticket hỗ trợ cài đặt phần mềm cho khách hàng A, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng B Người dùng có thể tạo nhóm hỗ trợ và loại ticket cho nhóm hỗ trợ. Khi có […]

Xuất báo cáo Ticket
Danh mục: Chăm sóc khách hàng; Marketing;

Tính năng xuất báo cáo Ticket cho phép người dùng xuất ticket dưới dạng pdf, word hoặc excel theo tất cả trạng thái hoặc từng trạng thái một hoặc loại ticket. Từ báo cáo ticket người dùng biết được thông tin chi tiết của từng ticket, thời gian thực hiện ticket để đánh giá hiệu […]

Xem hỗ trợ
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Tính năng xem hỗ trợ cho phép người dùng xem được thông tin của các thành viên trong nhóm hỗ trợ. Khi chọn xem hỗ trợ, thông tin của nhóm hỗ trợ mặc định sẽ được hiển thị lên đầu tiên Người dùng có thể đổi tên nhóm hỗ trợ, tạo nhóm hỗ trợ mới, […]

Thiết lập nhóm hỗ trợ mặc định
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Nhóm hỗ trợ mặc định là nhóm hỗ trợ hỗ trợ chăm sóc khách hàng nhiều hơn so với các nhóm hỗ trợ khác. Thiết lập nhóm hỗ trợ mặc định giúp người quản lý nhanh chóng xem được thông tin, trạng thái của các thành viên của nhóm hỗ trợ mặc đinh Các bước […]

Thiết lập loại ticket
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Người dùng có thể thiết lập các loại ticket tùy thuộc vào công việc của doanh nghiệp mình. Loại ticket chính là loại công việc Ví dụ: Với các doanh nghiệp về bán phần mềm có các loại ticket: Cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm, lỗi, cấp key Mỗi một loại […]

Trạng thái của ticket
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Trạng thái của ticket cho biết ticket đang ở trạng thái nào: chưa giao việc, chưa thực hiện, đang chờ, đang thực hiện, đã hoàn tất và hủy – Chưa giao việc: tất cả người dùng trong nhóm hỗ trợ đều bận, ticket ở trạng thái giao việc. Người dùng ở trạng thái rảnh hoặc […]

Ticket được phân chia tự động như thế nào?
Danh mục: Chăm sóc khách hàng;

Ticket là module giao việc. Khi có một ticket được tạo ra, nếu tất cả người dùng đều ở trạng thái rảnh, ticket sẽ tự động nhảy về ticket của người được ưu tiên hơn. Khi tất cả người dùng đều bận, ticket sẽ ở trạng thái chưa giao việc, người dùng ở trạng thái […]