Ticket là module giao việc. Khi có một ticket được tạo ra, nếu tất cả người dùng đều ở trạng thái rảnh, ticket sẽ tự động nhảy về ticket của người được ưu tiên hơn.

Khi tất cả người dùng đều bận, ticket sẽ ở trạng thái chưa giao việc, người dùng ở trạng thái chờ hoặc trạng thái rảnh có thể vào nhận ticket

Người dùng có thể chuyển ticket sang cho người dùng khác trong cùng nhóm hỗ trợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.