Tag: Danh mục

Danh mục loại giao dịch

Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho Sale của mình như Gọi điện, Hẹn gặp, … Các loại giao dịch này sẽ lên các báo cáo KPI tổng hợp sau này nên bước này đặc biệt quan trọng

Thiết lập Danh mục – Hướng dẫn phần mềm CrmViet

Danh mục là những thiết lập cơ bản cơ bản khi người dùng CrmViet phải làm khi bắt đầu sử dụng phần mềm Danh mục Nhóm loại khách hàng