Tag: Danh mục

Danh mục loại giao dịch
Danh mục:

Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho Sale của mình như Gọi điện, Hẹn gặp, … Các loại giao dịch này sẽ lên các báo cáo KPI tổng hợp sau này nên bước này đặc biệt quan trọng

Thiết lập Danh mục – Hướng dẫn phần mềm CrmViet
Danh mục:

Danh mục là những thiết lập cơ bản cơ bản khi người dùng CrmViet phải làm khi bắt đầu sử dụng phần mềm Danh mục Nhóm loại khách hàng