Tag: thêm mới ticket

Quy trình chăm sóc khách hàng sau bán
Danh mục: Ứng dụng CRMVIET theo ngành nghề;

Mục đích: tạo các quy trình chăm sóc khách hàng tự động, xử lý ticket. *Cài đặt Automation Mục đích: thiết lập các hành động/ sự kiện/ thời gian như sinh nhật khách hàng , chăm sóc khách hành bằng các email/sms sẽ được tự động báo tới khách hàng hoặc liên hệ khách hàng. […]

Thêm mới ticket, sửa ticket, xóa ticket, hủy ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn hoặc không gắn với khách hàng 1. Thêm mới ticket Có hai cách thêm mới ticket: (*) Cách 1: Thêm mới ticket ở màn chi tiết khách hàng: Bước 1: Vào chi tiết khách hàng, tại tab ticket > Chọn “Thêm […]