Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo ra các nhóm lịch CSKH với các lịch CSKH tự động.

Ví dụ: Tạo nhóm lịch CSKH cho khách hàng ký mới hợp đồng với các lịch CSKH tự động:

  • 5 ngày sau gọi điện hỏi thăm quá trình triển khai phần mềm;
  • 15 ngày gọi điện hỏi thăm tình trạng sử dụng phần mềm;
  • 30 ngày gọi điện hỏi thăm và khảo sát mức độ hiểu biết về tình trạng sử dụng phần mềm.

Các lịch CSKH này sẽ được hiển thị ở phần Giao dịch của khách hàng. Đến ngày cần thực hiện sẽ hiển thị thông báo ở Việc cần làm ở ngoài màn hình trang chủ.

Thêm mới Nhóm lịch chăm sóc khách hàng

  • Bước 1: Vào Module Hỗ trợ => Lịch CSKH => Nhóm lịch CSKH

  • Bước 2: Bấm “Thêm mới” để thêm mới nhóm lịch CSKH => Giao diện thêm mới nhóm lịch CSKH hiển thị => Đặt tên nhóm, nhập thông tin mô tả (không bắt buộc), tích chọn danh sách lịch CSKH thuộc nhóm lịch CSKH => Bấm “Lưu” để lưu lại nhóm lịch CSKH vừa thêm mới.


Sửa Nhóm lịch chăm sóc khách hàng

  • Bước 1: Bấm “Sửa” vào nhóm lịch CSKH cần chỉnh sửa

  • Bước 2: Giao diện Sửa nhóm lịch CSKH hiển thị => Người dùng có thể thêm, bớt lịch CSKH, sửa lại tên, thông tin mô tả nhóm lịch CSKH theo ý muốn => Bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.


Xóa Nhóm lịch chăm sóc khách hàng

  • Bước 1: Bấm “Sửa” vào nhóm lịch CSKH cần xóa

  •  Bước 2: Giao diện Sửa nhóm lịch CSKH hiển thị => Click “Xóa” => Popup xác nhận xóa nhóm lịch CSKH hiển thị lên => Bấm “Có” để xóa nhóm lịch CSKH này.