Đơn hàng được tạo trên phần mềm, người giao hàng, khách hàng cần phiếu đơn hàng để soát lại các hàng hóa đã đặt, tính năng in đơn hàng giúp người dùng xuất ra được thông tin của khách hàng cùng số lượng hàng hóa.

  • In đơn hàng

Để in đơn hàng, người dùng thao tác như sau:

C1: Bán hàng – Đơn hàng – Nhấn vào hành động in phiếu tương ứng với đơn hàng cần in – Xuất pdf/ Xuất excel / Xuất word

C2: Bán hàng – Đơn hàng – Nhấn vào mã đơn hàng – Màn hình thông tin đơn hàng hiển thị, nhấn in đơn hàng – Xuất pdf/ Xuất excel / Xuất word

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.