Đơn hàng thường được dùng cho các đơn vị bán lẻ, không tính toán công nợ cho khách hàng hoặc đối với các đơn vị lưu lại số lượng đặt hàng hóa của khách hàng. Khi thêm mới đơn hàng bắt buộc có hàng hóa. Số lượng đặt trong đơn hàng có thể đáp ứng được hoặc không. Khi search hàng hóa, sale sẽ biết được số lượng tồn kho và số lượng hàng đã đặt

Ví dụ: Khách hàng A muốn đặt 100 chiếc áo len, người dùng sẽ tạo đơn hàng với hàng hóa là áo len, số lượng đặt là 100. Nhưng trong kho số lượng áo chỉ còn 90, không đáp ứng đủ yêu cầu khách hàng. Nhân viên kinh doanh sẽ trao đổi lại với khách về vấn đề còn 90 áo, nếu khách hàng đồng ý sẽ sinh hợp đồng và xuất 90 áo len cho khách.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.