Đơn hàng :Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội hoặc cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module đơn hàng. Trong đơn hàng người dùng còn có thể thêm các thông tin người giao hàng, thông tin thời gian, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, và có thể sửa lại số lượng, đơn giá của hàng hóa theo thỏa thuận của 2 bên.

Từ những thông tin của đơn hàng, người dùng có thể sinh hợp đồng từ đơn hàng nếu 2 bên quyết định kí hợp đồng, và sinh phiếu xuất sau khi đơn hàng đã được xác nhận để xuất hàng trong kho và giao cho khách. Một đơn hàng có thể sinh phiếu xuất nhiều lần .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.