Đơn hàng: Là module mà người dùng sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày giờ giao, phương thức, hình thức thanh toán.

Hợp đồng: Cũng giống như đơn hàng, hợp đồng cũng sẽ lưu những thông tin liên quan đến khách hàng, người liên hệ, thông tin danh sách của những hàng hóa mà khách hàng mua đã đặt. Ngoài ra hợp đồng còn được dùng để lưu trữ những phiếu thanh toán, khoản chi,phiếu trả hàng, hóa đơn, những hợp đồng mua vào,hợp đồng cha,c on , phiếu xuất từ hợp đồng và các tiến độ thanh toán của khách hàng  trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hợp đồng sẽ được tính toán công nợ nếu hợp đồng đó ở trạng thái có tính toán công nợ, và sẽ tính doanh số cho nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc chủ sở hữu khách hàng hoặc người được chia sẻ khách hàng.

Chú ý: Khi lên đơn hàng hay hợp đồng thì hàng hóa trong kho vẫn chưa bị trừ đi, hàng hóa chỉ bị trừ đi khi người dùng sinh phiếu xuất từ đơn hàng, hợp đồng đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.