Đơn hàng: Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Khi khách hàng có yêu cầu cần đặt đơn hàng mà đơn vị kinh doanh có thể đáp ứng được, ta thêm mới đơn hàng

Cách thực hiện:

Chọn Bán hàng -> Chọn Đơn hàng -> Chọn Thêm mới

Chọn khách hàng, hàng hóa hoặc thêm mới hàng hóa

Thêm mới đơn hàng

Chọn Lưu để lưu thông tin đơn hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.