Với tính năng Cơ hội giúp người dùng quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công của các đơn hàng. Đặc biệt, tính năng cơ hội giúp nhân viên kinh doanh đánh giá được mức độ tiềm năng của khách hàng để có chiến lược bán hàng với mỗi khách hàng.

Có 2 cách để thêm mới cơ hội:

Cách 1: Thêm cơ hội từ module khách hàng của một khách hàng cụ thể:

Thêm cơ hội

Ví dụ ở phần chi tiết khách hàng của khách hàng “Công ty A”:

B1: Chọn Thêm mới ở phần Cơ hội ở mục Thông tin khác của khách hàng

B2: Điền các thông tin bắt buộc ở phần thêm mới cơ hội:

Thêm mới cơ hội

Có thể chọn khách hàng có sẵn trong hệ thống bằng cách chọn  hoặc thêm mới khách hàng chưa có trong hệ thống bằng cách chọn thêm mới và thêm các thông tin của khách hàng. Làm tương tự với hàng hóa, người dùng có thể chọn hàng hóa đã có sẵn trong hệ thống hoặc thêm mới hàng hóa hoàn toàn.

B3: Chọn Lưu để Lưu cơ hội hoặc Trở về để không lưu cơ hội và trở về màn hình trước.

  • Thêm cơ hội trực tiếp

Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội. Thực hiện B1, B2, B3 như trên.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.