Nhóm quyền : Đây là các quyền mà người quản trị thiết lập, phân quyền cho từng nhóm người dùng sao cho phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm của từng nhóm người dùng. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho từng nhóm người dùng khác nhau.

Để thêm mới,sửa nhóm quyền người dùng thực hiện theo: Nhóm quyền

Khi tạo các nhóm quyền, người dùng có thể liên hệ với support hoặc nhân viên kinh doanh của công ty Altalab CRMVIET để được hỗ trợ phân tạo các nhóm quyền cho phù hợp logic và quy trình làm việc của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.