Một ngày nhân viên có hàng chục, hàng trăm việc cần giải quyết. Tính năng nhắc việc cần làm trên trang chủ sẽ giúp nhân viên biết được những công việc đến lịch hẹn cần thực hiện.

Việc cần làm là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó cần thực hiện. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở việc cần làm

  • Nhắc việc cần làm

Trang chủ – Màn hình công việc nhân viên hiển thị.

Ví dụ: Nhân viên A có 4 giao dịch cần phải làm.

Giao dịch 1 có hạn hoàn thành là ngày 25/12/2017 có số ngày nhắc việc: 3 ngày, trạng thái chưa thực hiện

Giao dịch 2 có hạn hoàn thành là ngày 23/12/2017 có số ngày nhắc việc: 0 ngày, trạng thái đang thực hiện

Giao dịch 3 có hạn hoàn thành là ngày 20/12/2017 trạng thái chưa thực hiện

Giao dịch 4 có hạn hoàn thành là ngày 24/12/2017 có trạng thái đã hoàn thành.

Như vậy việc cần làm của nhân viên A ngày 23/12/2017 sẽ hiển thị tổng là 3

Quá hạn: 1 – Giao dịch 3, còn hạn: 2 – Giao dịch 1, và giao dịch 2. Khi nhấn vào chữ việc cần làm sẽ hiển thị ra công việc cần giải quyết

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.