Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng.

Người dùng muốn thêm mới, sửa, xóa quy trình theo hướng dẫn sau: thiết lập quy trình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.