Tag: thiết lập khách hàng chung

Khách hàng chung
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng. 1. Thiết lập tự động khách hàng chung Để thiết lập tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung, anh/chị thao tác như sau: Chọn biểu tượng Chọn Danh mục […]