Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

1.Thêm khách hàng chung

Khách hàng có thể thêm vào nhóm khách hàng chung tự động hoặc chủ động:

 • Tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Cài đặt Thiết lập khách hàng chung , khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự động được chuyển vào nhóm khách hàng chung

 • Chủ động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Anh/ chị thao tác như sau:

 1. Chọn Khách hàng –> mục Khách hàng.
 2. Chọn khách hàng bằng cách tích nút  .
 3. Chọn .
 4. Chọn tiếp Thêm khách hàng chung.

5. Chọn Lưu.

2.Danh sách khách hàng chung

Để xem danh sách khách  hàng chung anh / chị chọn nút Khách hàng chung như hình bên dưới:

 1. Chọn Khách hàng –> mục Khách hàng.
 2. Chọn Khách hàng chung.

 

3.Nhận khách hàng và chuyển sở hữu khách hàng chung

Sau khi chọn Khách hàng chung như hướng dẫn bên trên, danh sách khách hàng hiển thị, anh/ chị thao tác:

 1. Tích chọn khách hàng: Hai nút chọn Nhận khách hàng và Chuyển chủ sở hữu xuất hiện.
 2. Hai nút chọn:
 • Nhận khách hàng: Chuyển thành chủ sở hữu chính là mình.
 • Chuyển chủ sở hữu : Chuyển chủ sở hữu cho người dùng khác hoặc phòng ban khác.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Hỗ trợ hoặc gọi 024 7300 4666 .