Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá): Cho phép khách hàng tự tạo các mẫu báo cáo theo ý muốn và tải lên phần mềm nhằm mục đích in báo giá hoặc hợp đồng

Bước 1: Vào cài đặt(bánh răng)->Bấm vào “Biểu mẫu”

Bước 2: Để thêm mới mẫu báo cáo:  ->Bấ vào  Thêm mới

Màn hình hiển thị->Chọn File mẫu báo cáo, điền loại mẫu và tên mẫu -> Chọn Lưu để lưu mẫu báo cáo hoặc Trở về để trở về

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.