Tag: trạng thái ticket chưa giao việc

Trạng thái ticket, chuyển ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

 1. Trạng thái ticket Trạng thái ticket cho biết ticket đang ở trạng thái nào: Chưa giao việc, chưa thực hiện, đang chờ, đang thực hiện, đã hoàn thành, hủy. Việc tạo ra các trạng thái ticket, giúp người dùng dễ dàng nhận biết được công việc của mình đang ở mức độ nào. Ticket […]