Tag: thiết lập quyền ticket

Thiết lập phân quyền ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Thiết lập phân quyền ticket nhằm mục đích giới hạn quyền hạn ticket của người dùng. Cách thiết lập phân quyền ticket Bước 1: Cài đặt (Bánh răng) => Nhóm quyền   Bước 2: Tìm tới nhóm quyền cần thiết lập quyền ticket => Click “Sửa”   Bước 3: Tại màn sửa nhóm quyền => […]