Điểm thưởng áp dụng cho cơ chế tích và đổi điểm cho các hợp đồng thanh toán của khách hàng. Dựa trên giá trị hợp đồng của khách hàng để tích điểm và chiết khấu giá trị thanh toán thông qua đổi điểm thưởng.

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Điểm thưởng

– Bước 2: Chọn Thiết lập tại màn hình Tham số điểm thưởng

– Bước 3: Người dùng nhập giá trị các tham số điểm thưởng >Lưu

  • Bao nhiêu tiền thì tích được 1 điểm thưởng: Quy đổi giá trị hợp đồng thành điểm tích
  • 1 điểm thưởng đổi ra được bao nhiêu tiền: Đổi điểm đã tích thành chiết khấu giá trị hợp đồng thanh toán
  • Số lần mua hàng lớn hơn bao nhiêu mới được đổi điểm thưởng: Sau mấy lần mua hàng thì bắt đầu được đổi điểm thưởng
  • Số điểm thưởng tối thiểu còn lại để được đổi ra tiền: Người dùng cần giữ lại tối thiếu số điểm này để có thể đổi điểm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.