Lịch sử truy cập : Là module có chức năng lưu trữ thông tin truy cập của khách hàng vào trang website của công ty, giúp theo dõi để có thể biết nguồn thông tin khách hàng đến đâu, thời gian và thời điểm mà khách hàng truy cập vào website, từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, đường dẫn đưa khách hàng đến website.

Tại module này, khách hàng có thể tìm kiếm chiến dịch, từ khóa, nguồn, url,.. để biết được khách hàng đến với website từ chiến dịch nào, nguồn, từ khóa nào nhiều hơn.

Cách thực hiện:

Nhấn vào  -> Nhấn chọn quản trị -> Nhấn chọn lịch sử truy cập -> Nhập tiêu chí tìm kiếm -> Nhấn tìm kiếm.

Cách tìm kiếm:

Nhập tiêu chí tìm kiếm vào các ô tương ứng -> Nhấn nút tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.