Các bước thực hiện sửa giao dịch nhà cung cấp như sau:

  • Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

  • Bước 2: Tại giao diện chính click vào   tại các giao dịch muốn sửa.

  • Bước 3: Sau khi sửa thông tin xong -> Click button cập nhật.

Thông tin sẽ được thay đổi theo ý muốn người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.