Thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch: Là việc người dùng cập nhật trạng thái cho khách hàng theo đúng sự xác nhận của khách hàng . Từ đó giúp cho việc gửi sms, gửi email cho khách hàng trong chiến dịch được đảm bảo chính xác, không bị bỏ sót khách hàng.

Để thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Chiến dịch

Bước 2: Vào chi tiết chiến dịch có khách hàng muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn nút Thay đổi trạng thái

Bước 4: Tương ứng khách hàng muốn chuyển trạng thái, tại cột Trạng thái, người dùng chọn trạng thái muốn chuyển đến

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể thay đổi trạng thái khách hàng theo quy luật sau:

  • Từ trạng thái “Đăng kí” sang trạng thái : Xác nhận, tham gia, hủy.
  • Từ trạng thái “Xác nhận” sang trạng thái :Tham gia, hủy.
  • Từ trạng thái “Tham gia” sang trạng thái: Hủy.

Bước 5: Nhấn nút Hoàn thành

Việc trả về trạng thái khách hàng trong chiến dịch có 2 hình thức là:

  • Trạng thái được người thực hiện chiến dịch cập nhật thủ công : Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch -> Nhấn vào nút thay đổi trạng thái -> Chọn trạng thái trong list trạng thái -> Nhấn nút hoàn thành.
  • Trạng thái được trả về bằng cách nhấn phím trả lời cuộc gọi tự động: Là khi người dùng sử dụng tính năng gọi tự động trong chiến dịch, khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và nhấn phím trả lời theo cài đặt trên phần mềm sau đó trạng thái sẽ tự động được cập nhật về theo đúng phím khách hàng trả lời.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.