Web form: Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào web form thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Là người dùng tạo ra 1 form theo ý của mình trên phần mềm CRMVIET, bằng cách tích chọn những trường muốn hiển thị trên form

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Web Form

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Web Form > Thêm mới

– Bước 3: Nhập tên form > Xác nhận

– Bước 4: Chọn Sửa để thêm trường hoặc chỉnh sửa style

– Bước 5: Chọn thêm trường mới để bổ sung thêm các trường thông tin

Đối với trường ” Chức vụ” và ” Loại khách hàng ” Cần phải chọn thêm trường dữ liệu hiển thị:

  • Chọn biểu tượng Sửa

  • Tích chọn các chức vụ muốn hiển thị ở Web Form > Trở về

– Bước 6: Chọn style phù hợp hoặc tùy chọn > Cập nhật

  • Tùy chỉnh thông báo hiện trên popup khi khách hàng điền form thành công thì người dùng chọn Tùy chọn – Thông báo tin nhắn, hoặc chuyển hướng sang 1 trang mới thì người dùng chọn Tùy chọn – Chuyển hướng
  • Ngoài ra webform có thể hiển thị dưới dạng popup người dùng chọn Tùy chọn – Hiển thị cửa sổ – Điền số giây mong muốn khi khách hàng vào trang sẽ hiển thị, hoặc cuộn trang bao nhiêu %

– Bước 7: Copy Script  gắn vào vị trí website mà khách hàng mong muốn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.