Web form:  Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Thêm mới Web Form:  là bước mà người dùng tạo ra 1 form theo ý của mình trên phần mềm CRMVIET, bằng cách tích chọn những trường muốn hiển thị trên form.

Các bước thực hiện thêm mới web form:

  • Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chọn Web form.

  • Bước 2: Click vào button thêm mới.

  • Bước 3: Nhập vào tên web form, Click vào    để chọn chiến dịch mà muốn đẩy thông tin khách  hàng vào , Click vào  chọn những trường muốn hiển thị trêm form.
  • Bước 4: Nhấn button lưu.

Web form vừa lưu sẽ hiển thị trong danh sách web form.

Cách mở web form để khách hàng đăng kí.

  • Bước 1: Mở web form vừa lưu lên
  • Bước 2: Copy toàn bộ hai khung HTML  và SCRIPTS  vào notepad hoặc notepad++ và lưu dưới dạng đuôi .html

Lưu ý : Khi chọn trường hiển thị trên form người dùng bắt buộc phải chọn trường “Công ty” vì khi đăng kí từ form trả về phần mềm, tên công ty chính là tên khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.