Quy trình tích hợp Fanpage Facebook  lên phần mềm CRMVIET bản On Premises 2.2:

1/ Tích hợp Fanpage Facebook vào bản 3.0 (On Cloud)

2/ Thiết lập đồng bộ khách hàng từ bản 3.0 về bản 2.2 (On Premises)

================================================================

1/ Tích hợp Fanpage Facebook vào bản 3.0 (CrmViet On Cloud)

Bước 1: Để tích hợp Fanpage Facebook lên phần mềm CrmViet, đầu tiên người dùng cần đăng ký tài khoản ở bản 3.0 (CrmViet On Cloud). Link đăng ký: https://crmviet.net/

Nhập tên, email, mật khẩu => Bấm “Đăng ký”.

Đăng tài khoản bản 3.0

Đăng tài khoản bản 3.0

 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản vừa đăng ký => Marketing => Social

Đăng nhập vào tài khoản bản 3.0 vừa đăng ký

Đăng nhập vào tài khoản bản 3.0 vừa đăng ký

 

Bước 3: Tại màn Social => Click “Add new Facebook brand”

Add Fanpage FB lên CRMVIET 3.0

Add Fanpage FB lên CRMVIET 3.0

 

Bước 4: Click chọn “Tiếp tục dưới tên….”

Bấm "Tiếp tục...." để kết nối fanpage

Bấm “Tiếp tục….” để kết nối fanpage

 

Bước 5: Tích chọn fanpage muốn đồng bộ về 3.0 => Bấm chọn “Tiếp”

Chọn fanpage muốn đồng bộ lên phần mềm

Chọn fanpage muốn đồng bộ lên phần mềm

 

Bước 6: Click chọn “Xong”

Bấm chọn "Xong"

Bấm chọn “Xong”

 

Bước 7: Click  “Ok”

Bấm "Ok"

Bấm “Ok”

 

Bước 8: Tích lại fanpage muốn đồng bộ về 3.0 => Click  vào “Thêm” để hoàn tất việc đồng bộ fanpage

Tích lại vào fanpage muốn đồng bộ về phần mềm

Tích lại vào fanpage muốn đồng bộ về phần mềm

 

Thêm fanpage thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Giao diện tích hợp fanpage thành công

Giao diện tích hợp fanpage thành công

 

Bước 9: Tiếp tục, vào mở rộng (ba chấm) => Chọn “Thiết lập” để cài đặt tùy chọn khách hàng đồng bộ về phần mềm 3.0:

Vào "Thiết lập" để cài đặt tùy chỉnh khách hàng đồng bộ về 3.0

Vào “Thiết lập” để cài đặt tùy chỉnh khách hàng đồng bộ về 3.0

 

Bước 10: Hiển thị màn “Thiết lập chung” => Click chọn “Social”

Click chọn "Social"

Click chọn “Social”

 

Bước 11: Click “Sửa”:

Bấm "Sửa" để tiếp tục thiết lập

Bấm “Sửa” để tiếp tục thiết lập

 

Bước 12: Tích chọn điều kiện để khách hàng đổ về 3.0 (On Cloud) => Bấm “Lưu” để lưu lại điều kiện đã thiết lập.

Tích chọn điều kiện để khách hàng đổ về bản 3.0

Tích chọn điều kiện để khách hàng đổ về bản 3.0

Ý nghĩa của các điều kiện:

 • Like: Khi khách hàng thích fanpage, bài viết trên fanpage
 • Share: Khi khách hàng chia sẻ fanpage, bài viết trên fanpage
 • Post: Khi khách hàng đăng bài lên fanpage
 • Comment: Khi khách hàng nhắn tin lên các bài viết trên fanpage
 • Conversations: Khi khách hàng nhắn tin vào hộp thư riêng của fanpage
 • Reaction: Khi khách hàng thả biểu tượng cảm xúc lên các bài viết trên fanpage như haha, trái tim, khóc,…

Sau khi bấm “Lưu”, giao diện sẽ hiển thị như sau:

2/ Thiết lập đồng bộ khách hàng từ bản 3.0 (On Cloud) về bản 2.2 (On Premises)

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bản 2.2 có quyền thiết lập đồng bộ khách hàng:

Giao diện trang chủ CRMVIET bản 2.2

Giao diện trang chủ CRMVIET bản 2.2

 

Bước 2: Vào Cài đặt (Bánh răng) => “Đồng bộ dữ liệu”

Thiết lập đồng bộ khách hàng về bản 2.2

Thiết lập đồng bộ khách hàng về bản 2.2

 

Bước 3: Tại giao diện “Đồng bộ dữ liệu” => Click “Sửa”

Bấm "Sửa" để bắt đầu thiết lập đồng bộ

Bấm “Sửa” để bắt đầu thiết lập đồng bộ

 • Nhập email, mật khẩu của tài khoản 3.0;
 • Tích chọn nguồn: Facebook;
 • Tích vào “Tự động” để khách hàng từ bản 3.0 tự động đổ về bản 2.2;
 • Tùy chọn chu kỳ bao nhiêu phút sẽ đồng bộ khách hàng về bản 2.2: 5 phút, 15 phút, hay 30 phút;
 • Tích chọn điều kiện có email hay SĐT sẽ đổ khách hàng về bản 2.2 => Bấm “Lưu”.
Bấm "Lưu" để lưu lại thông tin vừa thiết lập đồng bộ

Bấm “Lưu” để lưu lại thông tin vừa thiết lập đồng bộ

 • Nếu không tích “Có email” và “Có SĐT”: Toàn bộ khách hàng bản 3.0 sẽ đổ về bản 2.2.
 • Nếu tích chọn tất cả: “Có email” và “Có SĐT”: Khách hàng bản 3.0 phải có cả SĐT và email mới đổ về bản 2.2.
 • Nếu tích chọn “Có email”: Khách hàng bản 3.0 phải có email mới đổ về bản 2.2.
 • Nếu tích chọn “Có SĐT”: Khách hàng bản 3.0 phải có SĐT mới đổ về bản 2.2.

=> Sau khi bấm “Lưu”, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Màn hình hiển thị thiết lập đồng bộ thành công

Màn hình hiển thị thiết lập đồng bộ thành công

Sau khi thiết lập xong, khách hàng inbox, comment,… trên fanpage sẽ tự động đổ thông tin của khách hàng đó về phần mềm CRMVIET bản 3.0, sau đó khách hàng sẽ đổ về bản 2.2 sau khoảng thời gian thiết lập.

Ngoài ra, khi khách hàng đã đồng bộ về bản 3.0, để không phải đợi hệ thống bản 2.2 cập nhật khách hàng sau khoảng thời gian đã thiết lập, người dùng có thể thao tác đồng bộ bằng tay như sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng => Chọn Khách hàng:

Bước 2: Chọn ba chấm (…) => Chọn Đồng bộ từ CRMVIET Cloud:

Bước 3: Popup Đồng bộ dữ liệu hiển thị => Bấm “Thực hiện” để đồng bộ khách hàng về luôn:

=> Thông báo “Đồng bộ thành công” hiển thị